در حال بارگزاری....
دانلود

کریمی:علی جان امشب قفل را ز قلب شکسته وا کن / علی جان امشب ب

علی جان امشب قفل را ز قلب شکسته وا کن / علی جان امشب با دست کریمت دعا کن / دعایی بهر این دل شکسته ی به خون نشسته ی غمین و خسته ی من / کجایی ای تنها امیر عالم و طنین هر دم و زبان بسته ی من / یاحیدر حیدر یاحیدر حیدر . . . / علی جان امشب را زقلب شکسته وا کن / . . .


مطالب پیشنهادی