در حال بارگزاری....
دانلود

ارسال پیامک هوشمند در سامانه پیامک ترز

در صورتیکه قصد ارسال پیام بصورت گروهی با عناوین مختلف بهمراه نام آنها دارید فرضا می خواهید ابندای پیام کلمه "جناب آقای" و نام مخاطب قرار گیرد از این بخش استفاده خواهد شد

***سامانه پیامک ترز: اوج قدرت،سادگی و کارایی***


مطالب پیشنهادی