در حال بارگزاری....
دانلود

ارسال پیام گروهی - سامانه پیامک ترز

در این بخش، نحوه ی ارسال گروهی و ارسال از طریق گروههای دفترچه تلفن در اختیار شما خواهد بود.
همچنین د صورت نیاز فیلم کامل آن هم در سامانه SMS.trez.ir قابل مشاهده خواهد بود