در حال بارگزاری....
دانلود

روستای سیاهپوش - استان قزوین

سیاه پوش، روستایی از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین در استان قزوین ایران است. سیاه پوش روستایی است که در کنار سد سفیدرود سد منجیل قرار دارد. این منطقه بادخیز با آب و هوای خنک کوهستانی است.


22 خرداد 98