در حال بارگزاری....
دانلود

روستای موشقین - استان قزوین

روستای موشقین - موشقین، روستایی در بخش الموت غربی در استان قزوین است.موشقین روستایی است که به حق در زیبایی و طراوت ، از الموت سهم کافی برده است با درختانی سر به فلک کشیده و استوار ، همجواری با رشته کوههای البرز و هوایی که بوی طراوت و تازدگی میدهد. نشانگر تراش دست هنرمندانه خالق آفرینش بر نگین الموت است. کاری از مرکز صدا و سیمای استان قزوینqazvin.irib.ir