در حال بارگزاری....
دانلود

روستای نیاق - استان قزوین

روستای نیاق - روستای نیاق در 17 کیلومتری شمال قزوین قرار دارد ایوان سنگی نیاق کوه سنگی یکپارچه و نسبتاً مرتفعی است که در روستای نیاق واقع شده و از جاذبه های طبیعی استان قزوین به شمار می رود. در داخل این صخره دو حفره بزرگ توسط عوامل طبیعی ایجاد شده که در داخل آن، حوضچه های مستطیل شکلی به ابعاد حدود 2×4 متر حفر شده است.
منبع :www.negahmedia.ir