در حال بارگزاری....
دانلود

کافه رسانه ( شاهراه رسانه ای )

کافه رسانه یکی از سایت های وابسته به خانواده بزرگ موسسه فرهنگی شهرآرا ( روزنامه مردم مشهد، پرتیراژترین روزنامه شهری کشور ) است که روزانه سعی دارد برای تشویق و ترغیب مردم به مطالعه رسانه