در حال بارگزاری....
دانلود

رسانه ها ساختگی اند

مفهوم اولی که باید در ارتباط با رسانه ها بدانیم این است که رسانه ها ساختگی اند. ما با نسلی سر و کار داریم که اصالت را به رسانه می دهد و حتی خود ما هم در یک بخشهایی درگیر این عارضه هستیم. ما آدم رسانه ای ها خیلی از قوانین ساختگی دنیای رسانه را به زندگی واقعی تعمیم می دهیم.
www.amouz.ir