در حال بارگزاری....
دانلود

رسانه ها ساختگی اند

مفهوم اولی که باید در ارتباط با رسانه ها بدانیم این است که رسانه ها ساختگی اند. ما با نسلی سر و کار داریم که اصالت را به رسانه می دهد و حتی خود ما هم در یک بخشهایی درگیر این عارضه هستیم. ما آدم رسانه ای ها خیلی از قوانین ساختگی دنیای رسانه را به زندگی واقعی تعمیم می دهیم.
www.amouz.ir


مطالب پیشنهادی