در حال بارگزاری....
دانلود

موفقیت یک کارآفرین ایرانی در صنایع خودرو سازی اروپا

شبکه خبر- 13 اردیبهشت 94- 17:40| گزارش با موضوع موفقیت یک کارآفرین ایرانی در صنایع خودرو سازی اروپا.