جوابک

شیوه متفاوت آموزش کارآفرینی
0 دنبال کننده
133.6 هزار بازدید ویدئو
معایب استفاده از نمایندگی کسب و کار چیست؟

علی میرکمالی معلم فارسی کارآفرینی www.javabak.com www.instagram.com/javabak

دیگر ویدیوها مشاهده همه