در حال بارگزاری....
دانلود

سیل روستا رامه.گرمسار حتما ببینید وسطای فیلم سیل دوم

روستای زامه پایین از روستاهای شهرستان آرادان گرمساره که بعد از چند دقیقه باران آمدن سیل عظیمی راه افتاد که این سیل سه ماشین یک تراکتور و شش موتور سیکلتو همراه خود برد خسارت های دیگری از قبیل خرابی خانه ها باغ ها و مزارع تابلوها و یک پل را نیز خراب کرد بعد از این حادثه بلافاصله دو گروه حلال احمر با این محل اعزام شدند که بعد از 62 ساعت تونستن جاده رو باز کنن خوشبختانه آسیب جانی نرسید