در حال بارگزاری....
دانلود

بیماری سل یک بیماری مزمن عفونی

هر فرد مبتلا می تواند از طریق ترشحات تنفسی آلوده سالیانه 10 نفر را آلوده کند