در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد برنی سندرز از مدیریت کرونا توسط دولت ترامپ

انتقاد سندرز از مدیریت کرونایی دولت ترامپ


24 اسفند 98