در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کامل مبارزه نیروی دریایی با دزدان دریایی

این مستند حاوی تصاویر مستند درگیری تکاوران نیروی دریایی ارتش با دزدان در کشتی ربوده شده توسط دزدان دریایی است که در پایان تکاوران نیروی دریایی این کشتی را از دست دزدان دریایی آزاد میکنند و دزدان را اسیر میکنند. بسیار جالب.حتما ببینید.
....................................................................................... تسلیحات نظامی - تجهیزات نظامی - قدرت نظامی- تکاوران نیروی دریایی ارتش -