در حال بارگزاری....

جایگاه ایران در بین امن‌ترین کشورهای جهان در نظرسنجی موسسه گالوپ

برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ و جایگاه ایران در بین امن‌ترین کشورهای جهان پرداخته است. بر اساس این نظرسنجی، ایران حتی از کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا و بلژیک وضعیت بهتری از لحاظ امنیت دارد.


21 مرداد 96