در حال بارگزاری....

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در ایران و دیگر کشورهای جهان

مادران و شیرخوارگان حسینی با تجمع در اماکن مذهبی استان تهران و دیگر کشور های جهان، نسبت به مقام شامخ امام حسین(ع) و شهید شیرخوار روز عاشورا، ابراز ارادت کردند.


2 مهر 96