در حال بارگزاری....
دانلود

روستای قرقسین - استان قزوین

ین روستا در دهستان اک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385، جمعیت آن 1208 نفر (228خانوار) بوده است. اک یکی از توابع بخش اسفرورین شهرستان تاکستان در استان قزوین ایران است. قرقسین یا کرکسین روستایی در نزدیکی شهرستان تاکستان است. این روستا از توابع دهستان اک از بخش اسفرورین میباشد.اقتصاد روستا بر پایه ی کشاورزی و دامداری استوار است.


21 خرداد 98
مطالب پیشنهادی