در حال بارگزاری....
دانلود

اشک‌‌های خبرنگار، خبر از عمق فاجعه غزه می‌دهد!...

خبرنگار اعزامی صدا و سیما در حالی که اتفاقات غزه را به طور زنده گزارش می‌کند به دلیل عمق فاجعه، احساسات بر او غلبه کرده و اشک می‌ریزد.