در حال بارگزاری....
دانلود

اشک‌های بی‌پایان برزیلی‌ها+تصاویر+آهنگ زیبای(فدای سرت).

تحقیر تیم ملی فوتبال برزیل با هفت گل مقابل آلمان تکمیل شد. تماشاگران برزیلی در نیمه دوم یا ورزشگاه را ترک کردند و یا شروع به تشویق تیم ملی آلمان کردند.
تحقیر تیم ملی فوتبال برزیل با هفت گل مقابل آلمان تکمیل شد. تماشاگران برزیلی در نیمه دوم یا ورزشگاه را ترک کردند و یا شروع به تشویق تیم ملی آلمان کردند.

بسیاری از تماشاگران هم با چشمانی گریان بعد از حذف.....