در حال بارگزاری....
دانلود

بازی رایانه‌ای با بکارگیری موجودات تک‌سلولی بصورت زنده

در این ویدیو که توسط دپارتمان مهندسی بیولوژی دانشگاه Stanford آمریکا تهیه شده است، موجودات تک‌سلولی به نام Paramecium از طریق تغییر قطب‌های مثبت و منفی و تحت کنترل افراد جابجا میشوند. این جابجایی به وسیله یک دسته، که بی‌شباهت به دسته‌های بازی نیست، صورت می‌گیرد. حرکت این موجودات توسط دوربین هوشمند رصد شده و توسط رایانه به محیط بازی وارد می‌شود.***

ترجمه: Graphmedia.org