در حال بارگزاری....
دانلود

سنجش دینداری در سطح بین الملل

نشست علمی با عنوان «سنجش دینداری در سطح بین الملل».
ارائه توسط دکتر خدایاری فرد.
انجمن روانشناسی اسلامی.
www.islamicpa.com