در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش سطح چهار MOPP (بالاترین سطح دفاع CBRN)

MOPP یا Mission Oriented Protective Posture به تجهیزات حفاظتی که پرسنل نظامی در محیط های سمی در زمان حملات شیمیایی، میکروبی، پرتوزاینده، هسته ای (CBRN) استفاده می کنند گفته می شود .