در حال بارگزاری....
دانلود

اثرات مثبت و منفی ورزش روی بواسیر یا همورویید - کلینیک مهنا

رابطه #ورزش_و_بواسیر رابطه‌ای مستقیم است زیرا یکی از ساده ترین روش‌های درمان بواسیر، ورزش و تحرک است. یکی از علل اصلی ایجاد بواسیر بی تحرکی و یکجا نشستن است، زیرا این امر می تواند فشار بسیار زیادی را به عروق این قسمت از بدن وارد کند. در نتیجه می توان با انجام ورزش بیماری را رفع نمود. ورزش موجب می شود، گردش خون در این ناحیه از بدن افزایش پیدا کرده و گوارش بهبود پیدا میکند.

https://jarahlaser.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1/


11 شهریور 98