در حال بارگزاری....
دانلود

تقلید هواشناسی اخبار سهند

این ویدیو رو کسانی میفهمن که اهل تبریز باشند و اخبار هواشناسی شبکه سهند که توسط آقایان ذوالفقار پور و طهماسبی اجرا میشود نگاه کنن
اگر دقت کنین همه ی بلا های طبیعی رو نام میبرن