در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش هواشناسی دوشنبه ۹ آبان ۱۳۹۰ اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک

در شش روز گذشته کرج با 112 تهران با 106 و رشت با 104 میلیمتر بارندگی بیشترین بارندگی را در بین مراکز استانها داشتند.