در حال بارگزاری....
دانلود

اخبار و هواشناسی (طنز)

...*(زبان این کلیپ کُردی است)*...
ترجمه قسمت هواشناسی: سلام بینندگان عزیز؛ گزینه ای ناسامان اومده فقط خدا رحم کنه نمیدونم چیه، از اونجا (در کلیپ با اشاره دست نشان میدهد)از این نوار شمالی اومده و در اینجا نواری رو پر میکند و میاد این طرف بعد وقتی اومد این جا، این بدبختی ای میشه که میبینید، سه روزه یک گرد و غباریه! ما تعدادی از همکارانمون رو فرستادیم عراق دیدن که (این گرد و غبار) فقط مال قلیونه، اینه که میگن قلیون نکشید! بعد یه قسمتم هست که کویر ماننده و باید قیرگونی بشه که قراره دسرتش کنن، من خواهش میکنم تا