در حال بارگزاری....
دانلود

اموزش ضربه به نقاط حساس بدن (قسمت اول)

اموزش ضربه به ناقط حساس برای پیروزی در نزاع خیابانی لازم است..لطفا برای بهتر شدن کانالم انتقاد ها و پیشنهاد های خود را بگوید.