در حال بارگزاری....
دانلود

نقاط حساس بدن - استاژ سراسری تانگ سودو

آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و سلاح سرد
استاد سید محمد حسینی
دبیر تانگ سودو کشور
تهران - شهرک غرب - آکادمی تخصصی غرب تهران
09359455838
02126763650
www.defa-shakhsi.ir