در حال بارگزاری....
دانلود

شیوه ضربه زدن به نقاط حساس

هر رزمی کاری باید بداند که هر چه توان و قدرت فیزیکی داشته باشد اما اگر به نحوه ضربه زدن به نقاط حساس واقف نباشد هیچ گاه در یک درگیری واقعی موفق نخواهند بود، مخصوصا در مواقعی که شخص مهاجم از لحاظ فیزیکی از شما برتری داشته باشد.