در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد از عدم برگزاری کنفرانس افق نو توسط دولت

بخشی از مصاحبه دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم با شبکه تلویزیون اینترنتی آرمان با موضوع انتقاد از عدم برگزاری کنفرانس افق نو توسط دولت


مطالب پیشنهادی