در حال بارگزاری....
دانلود

عدم استفاده از جوانان به معنی عدم نو آوری...

عدم استفاده از جوانان به معنی عدم نو آوری...
ما نسل دفاع مقدس بودیم ...امام(ره) به ما اعتماد کرد...