در حال بارگزاری....
دانلود

شبیه سازی توربین بادی محور قایم در نرم افزار Fluent

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/frn2840
هنگامی که در مساله قسمت های متحرک وجود دارد، استراتژی های حل مختلفی وجود خواهد داشت. ما در این آموزش دو روش را بررسی می کنیم. در این آموزش مدل یک CFD صفحه افقی که چهار پره قایم دارد و شبیه سازی می کنیم. شکل اول که در مش وارد شده است که گره های مش در یک سطح با هم سازگاری ندارد. این سطح باید در حسگر طوری جفت شوند که در آن ها بتوان درونیابی کرد و نیاز به اصلاح است که این کار را خواهد کرد. روش اول با استفاده از قاب مرجع متحرک Moving reference frame تعریف می شود.
روش دوم استفاده از مش های لغزان خواهد بود. بعضی از مواقع استفاده از روش قاب مرجع متحرک باعث ساده سازی بیش از حد مساله میشود همچنین گردابه های موجود بر روی پره را هم شبیه سازی نمی کند. ولی استفاده از روش مش لغزان Sliding mesh این مشکل را حل می کنید. در روش دوم شبیه سازی حالت گذرا و Transient است. از UPF جهت شبیه سازی حرکت ایرفویل ها استفاده خواهیم کرد و نتایج را به صورت انیمیشن خواهد دید.


30 آبان 96