در حال بارگزاری....
دانلود

شبیه سازی فلاش تانک در نرم افزار Fluent

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/frn2885
در این مثال، خالی و پر شدن یک تانکر آب را مدل سازی خواهیم کرد. مساله گذرا به صورت شبیه سازی چند فازی (آب و هوا) با استفاده از مدل چند فاز کسر حجم سیال (VOF) حل می شود. سطح اولیه آب تانکر با دوبار حل و روش صحیح خطا بدست می آید. در لحظه شبیه سازی منبع ذخیره روشن شده و سایر لحظات خاموش خواهد بود. سطح آب تا زمانی که آب در لوله U شکل بیرون ریخته (به دلیل اثر سیفونی) کاملا تصفیه شود، بالا می آید. مواردی که برای اولین بار در آموزش ارایه می شود.


1 آذر 96