در حال بارگزاری....
دانلود

انفجار بزرگ - بیگ بنگ (نظریه استیون هاوکینگ)

نظریه به وجود آمدن کیهان به همراه کهکشان ها و ستاره ها و سیاره ها پس از مطرح شدن توسط استیفن هاوکینگ دنیا را متحول کرد. امروز در این ویدیو نحوه انجام شدن بیگ بنگ را مشاهده میکنید. پس از انفجار تنها صوت فرد پخش میشود.