در حال بارگزاری....
دانلود

ورود اولین رییس جمهور آمریکا به خاک کره شمالی


9 تیر 98