در حال بارگزاری....
دانلود

رییس جمهور: توقعات برای حل مشکلات اقتصادی متناسب با اختیارات نیست

جناب اقای دکتر روحانی با اشاره به شرایط خاص کشور بیان کردند که اختیارات دولت کمتر از آن چیزی که از آن توقع دارند


30 خرداد 98