در حال بارگزاری....
دانلود

پیش بینی استاد عباسی درباره حل شدن مشکلات اقتصادی بعد

ایا بعد برجام تمامی مشکلات اقتصادی مردم رفع می شود؟