در حال بارگزاری....
دانلود

تصاویر زیبا از زندگی زنبورعسل ها

زنبور عسل به طور کلی متعلق به قاره های قدیم (آسیا، اروپا و آفریقا) بوده که همراه انسان به قاره های جدید برده شد. تغذیه هر موجودی در کره زمین با مرگ موجودات دیگری همراه بوده، اما تغذیه زنبور عسل نه تنها کوچکترین نقصی در زندگی هیچ موجودی به وجود نمی آورد، بلکه حیات جدیدی به هزاران موجود دیگر می بخشد که این یکی از موارد استثنایی در جهان است.
https://ahoota.com/honey-bee-photo/


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی