در حال بارگزاری....
دانلود

امر به معروف و نهی از منکر واقعی چیست؟

امام حسین(ع) منکَر واقعی را یزید تشخیص داد و با درافتادن با حکومت فاسد، امر به معروف و نهی از منکر واقعی را به ما آموزش داد و در این راه جان خود و خانواده ی خویش را هم داد. حال متاسفانه ما تا میگوییم امر به معروف و نهی از منکر به یاد چند زن بدحجاب در خیابانهای تهران می افتیم در حالی که اهمیت آن در مرتبه دهم است.