در حال بارگزاری....

تغییرات زمین

نام ویدیو : ماهواره های کوچکی که تغییرات زمین را به صورت تقریبا" همز مان نشان می دهند .

زمین شناخت 2017 .


19 اسفند 96