در حال بارگزاری....
دانلود

تفاوت تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی

آموزش مفهوم و بررسی تحلیل دینامیکی طیفی در ایتبس به همراه بیان تفاوت های دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی و کنترل تعداد مدهای نوسان در تحلیل دینامیکی طیفی
برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/apr39


16 مهر 98