در حال بارگزاری....
دانلود

تحلیل مدل های استاتیکی دینامیکی و ارتعاشی پایلن هواپیما

برای دسترسی بیشتر به سایت marketcode.ir مراجعه شود. آنچه در این کد آورده شده است تحلیل استاتیکی و دینامیکی مجموعه پایلن هواپیما می باشد. این کد قابلیت تحلیل تمامی پایلن ها با تمامی ابعاد را دارد، زیرا ابعاد فیزیکی و سایر پارامترهای یک مجموعه پایلن و بار را شامل می شود و کاربر به راحتی می تواند داده های مورد نظر خود را تنظیم کند.