در حال بارگزاری....
دانلود

تاثیر آموزش جنسی در مدارس آمریکا و بحث سند 2030 بر مصونیت افراد در برابر تعرض های جنسی

بحث سند 2030 و جنایتی که برای دختر هفت ساله پارس آباد اردبیلی رخ داد، موضوع آموزش جنسی در مدارس را بر سر زبان‌ها انداخت. برنامه جهان‌آرا شبکه افق آمار‌های مرتبط با میزان تعرض‌های جنسی در آمریکا و تاثیر آموزش جنسی در مدارس این کشور را بر مصونیت افراد بررسی کرده است.


31 تیر 96