در حال بارگزاری....
دانلود

تجاوز جنسی و عاقبت زناکار و گناه جنسی

گروه محبان مهدی(عج)....دلدادگان مهدی.....گناه جنسی باعث بی بندوباری اخلاقی و انحراف جنسی خواهد شد گناه جنسی معمولاً آتش تیز از شهوت در ذهن فرد ایجاد خواهد کرد اگر پیوسته آن آتش را شعله ورتر کند فرد هرچه بیشتر و بیشتر به اعماق فساد و تباهی فرو خواهد رفت....بسیار تکان دهنده