در حال بارگزاری....
دانلود

کودک آزاری، آزار جنسی سو استفاده جنسی از کودکان

این فیلم در مورد سوء استفاده جنسی و آزار جنسی کودکان است
Sexual harassment and sexual exploitation of children. Rights of the Child