در حال بارگزاری....
دانلود

برج ایفل خورشیدی

در این ویدیوی دور تند که توسط رصدخانه ی دینامیک خورشیدی(SDO) ثبت شده، شکل عجیبی که شبیه یک برج ایفل بسیار بلند از فوران زبانه خورشیدی است را در طول موج فرا بنفش مشاهده می کنید.