در حال بارگزاری....
دانلود

نقش برج ایفل روی خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، عکاس سوئدی «گوران استرالند» در حین تصویربرداری از خورشید متوجه شکل گیری یک جرقه زیبا و متفاوت بر سطح خورشید می شود که شباهت زیادی به برج ایفل در فرانسه داشته و قابل توجه است. این رشته ها حلقه هایی از گازهای یونیزه هستند که از سطح خورشید به فضا پرتاب می شوند.
http://mehrnews.com/news/2896344