در حال بارگزاری....
دانلود

تزار، بزرگ ترین بمب اتمی منفجر شده در جهان

بمب تزار در 30 اکتبر 1961 در مجمع الجزابر نوایا زملیا آزمایش شد.روسها میزان بازدهی آن را 57 مگاتن تی ان تی اعلام کردند که این میزان برابر ده برابر بازدهی کل مهمات استفاده شده در جنگ جهانی دوم است.این بمب به وسیله یک فروند بمب افکن توپولوف 95، از ارتفاع 10500 متری پرتاب و در فاصله 3500 متری از زمین منفجر شد. امواج انفجار آن سه بار دور زمین را طی کرد.وزن بمب برابر با 20 تن،ارتفاع انفجار 68 کیلومتر.