در حال بارگزاری....
دانلود

بمب اتم؛ از پسر آمریکا تا تزار روس شاه بمب های اتمی

برش هایی واقعی و تکان دهنده از انفجار بمب های اتمی است که آمریکا، انگلیس و روسیه در دهه 40، 50 و 60 میلادی به آزمایش گذاشتند.