در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه ضد جاذبه ی زمین یا جاذبه ی معکوس چگونه ساخته شده خواص آن برای درمان سریعت

توجه برای دریافت فیلم یک ساعته در شش قسمت ده دقیقه ای از پرفسور جان روی رابرت سرل در سال 1990 میتوانید از این آدرس http://freeenergy.blogsky.com توجه کنید که آی جی وی و اس ای جی با هم تفاوت دارند و یادت باشه که فوت کوزه گری همیشه محرمانه می ماند
اولین نمونه ی آی جی وی یا همون ضد جاذبه ی زمین یا جاذبه ی معکوس در حدود سال 1965 ساخته شد که عکسهایی از آن زمان رو پرفسور